حجت الاسلام و المسلمین سيد امين اله دادگر هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مكرم اسلام(ص) در فرانسه را محکوم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سيد امين اله دادگر هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مكرم اسلام(ص) در فرانسه را محکوم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سيد امين اله دادگر مسئول نهاد نمايندکي مقام معظم رهبري در سازمان مرکزي دانشکاه فرهنگيان هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مكرم اسلام(ص) در فرانسه را محکوم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در پیامی هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مكرم اسلام(ص) در فرانسه را محکوم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در پیامی هتک حرمت به ساحت مقدس نبی مكرم اسلام(ص) در فرانسه را محکوم کرد.

پیام تسلیت همکاران دفتر نهاد سازمان مرکزی به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر موسوی
پیام تسلیت همکاران دفتر نهاد سازمان مرکزی به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر موسوی

سیره و ابعاد شخصیت این شهدا و نقش الگویی آنان می‌تواند برای دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یک دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی، سرمایه‌ای عظیم شود
حجت الاسلام والمسلمین دادگر در جلسه ستاد کنگره ملی شهدای تربیت معلم: سیره و ابعاد شخصیت این شهدا و نقش الگویی آنان می‌تواند برای دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان یک دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی، سرمایه‌ای عظیم شود

دوره آموزشی مجازی تربیت دخترانه با محوریت اصلی تربیت دینی و انقلابی دختران ویژه دانشجومعلمان خواهر دانشگاه فرهنگیان
نهاد سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان و مرکز تربیت مربی مجتمع فرهنگی آموزشی امام صادق(علیه السلام) برگزار می کنند: دوره آموزشی مجازی تربیت دخترانه با محوریت اصلی تربیت دینی و انقلابی دختران ویژه دانشجومعلمان خواهر دانشگاه فرهنگیان

 بی‌تردید وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور به حساب می‌آید و فضای آموزش و پرورش برای تقویت نسل و رقم زدن آینده یک کشور است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشست وزیر آموزش و پرورش با مسئولان نهاد دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور: بی‌تردید وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور به حساب می‌آید و فضای آموزش و پرورش برای تقویت نسل و رقم زدن آینده یک کشور است.

آرشیو